Een massagevorm die fysieke en energetische massages met elkaar verbindt

Polariteitsmassage is een holistische massage, waarbij zowel fysiek als energetisch wordt gewerkt. Het doel is om de doorstroming van levensenergie te stimuleren. Een teveel of een te weinig aan spanning in huid-, spier-, orgaanweefsel of in gewrichten, blokkeert de doorstroming van deze energie.

Energie in beweging

Dit kan zijn oorzaak hebben vanuit verschillende redenen. Om doorstroming van energie te stimuleren werken we enerzijds met massagegrepen die direct het gespannen weefsel losmaken en anderzijds met polarisaties, verbindingsgrepen, die inwerken op het vrij doorstromen van energie. Op momenten dat geblokkeerde energie vrij begint te stromen kan dat emoties losmaken. In de Polariteitstherapie werk je aan het bewust worden van gedachtes en gevoelens die het stromen van jou essentiële energie blokkeren of juist ondersteunen.

De Polariteitsmassage gaat er van uit dat je als mens op verschillende niveaus functioneert; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De massage heeft als doel deze niveaus met elkaar in verbinding te brengen. Een klacht, of deze nu fysiek is of emotioneel, is een uiting van een disbalans op meerder niveaus. We werken daarom met massagegrepen die afgestemd zijn om op deze verschillende in te werken. Deze lagen worden ook wel geduid aan de hand van de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether.

De ademhaling kan de werking van de polariteitsmassage versterken. Adem is levensenergie en door de adem de ruimte te geven, geef je ruimte aan het stromen van de levensenergie.

Randolf Stone

Dr Randolph StonePolariteitsmassage is in de eerste helft van 1900 ontwikkeld door Randolf Stone (1890 – 1981). Randolf Stone was een Amerikaans natuurarts, chiropractor die zich naast deze westerse geneeswijzen ook de Vedische geneeswijzen eigen heeft gemaakt. Hij ontwikkelde het idee dat ziektes ontstaan op het moment dat levensenergie chronisch geblokkeerd raakt. Levensenergie heeft verschillende trillingen en daarmee verschillende kwaliteiten. Hij benoemde dat volgens de Veda in ether, lucht, vuur, water en aarde energie. Waarbij ‘ether’ de energie is gerelateerd met de ziel en ‘aarde’ met de materie, het lichaam. Dit idee is theoretisch maar ook praktisch uitgewerkt in massage, yoga en voedingsleer.

In de loop van 60 jaar is de Polariteitsmassage met name in Engeland en Amerika verder ontwikkeld. Maar ook in vele andere landen waaronder Nederland. De kracht van de massage ligt nog steeds in de combinatie van de fysieke massage grepen, waarbij huid, spieren en organen worden behandeld, samen met de reflexologie en met het werken met energiedoorstroming.

Bron: www.balansenreflectie.nl/achtergrond/polariteitsmassage/